isbul.net

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir?

Güzel bir hayat sürebilmemiz için çevremizin temiz, bakımlı ve sağlıklı olması gerekir. Çevre mühendisliği asıl amacı da doğal kaynakları en iyi şekilde kullanabilmek, geri dönüşümü sağlamak, üretim ve tüketim faaliyetlerinin hem insan hem hayvan hem de doğaya zararlı olmamasını sağlamaktır. Farklı sorumluluklara ve niteliklere sahip olmaları gerekir. Mühendislik bölümleri arasında en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır.

Çevre mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Çevre mühendisliği bir lisans bölümü olduğu için 4 senedir, eğer yabancı dil ile okunacaksa 5 seneye çıkar.

Çevre mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?

Çevre mühendisliği bölümü genel dersleri mühendislik ile alakalıdır, bazıları diğer mühendisliklerle ortaktır. Son 2 senede ise daha çok alan dersleri işlenir.

Dersler şu şekilde sıralanabilir;

 • Genel kimya
 • Fizik
 • İstatistik ve olasılık
 • Çevre mühendisliğine giriş
 • Çevre kimyası
 • Çevre mikrobiyolojisi
 • Çevre ekolojisi
 • Statik ve mukavemet
 • Akışkan mekaniği
 • Termodinamik
 • Kimyasal prosesler
 • Çevre mühendisliği için hidroloji
 • Katı atık yönetimi
 • Çevre modelleme esasları
 • Su arıtma tesisi tasarımı

Bu dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik de gösterebilir.

Çevre mühendisliği bölümü mezunu ne iş yapar?

Çevre mühendisinin genel amacı doğayı ve canlıları korumaktır, bunlarla alakalı araştırmalar yapar ve çözümler üretirler. Tek amaçları insan sağlığı ve refahıdır. Bu yüzden çevre koşullarını ona göre ayarlarlar. bahçe ve yeşil alan düzenlemeleri onlara aittir, etrafımızın temiz ve bakımlı görünmesi yine onların denetiminden çıkmaktadır.

Bunlar dışında çevresel araştırma raporları hazırlarlar, strateji ve eylem planı hazırlarlar, çevredeki problemleri çözmek için diğer mühendisler, çevrem bilimciler, ekonomistler ve mimarlar ile anlaşma yaparlar, doğal kaynakları temiz tutmaya yönelik koruma çalışmaları yönetirler, bilimsel verileri analiz edip raporlarlar, çevre politikaları hakkında ilgili kuruluşlara bilgilendirme yaparlar, yerleşim yerlerinin su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini yaparlar, denetlemesini sağlarlar, endüstriyel kirlenmenin önüne geçerler, çevre ile ilgili konulara öncülük ederler ve çevresel kesimlerden numuneler alarak analiz yaparlar. Tüm bunları yapabilmek için araştırmayı seven, meraklı, yeniliklere açık, doğayı ve canlıları seven, işbirliğine yatkın biri olmak gerekmektedir.

Çevre mühendisliği bölümü mezunu iş olanakları nelerdir?

Çevre mühendisinin iş olanakları oldukça fazladır, devletin neredeyse bütün bakanlıklarında görev alabilirler. Bunun dışında Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, İller Bankası gibi yerlerde de çevre mühendisine ihtiyaç vardır. Üniversitelerde bile çalışabilirler. Eğer devlette çalışmak istemiyorlarsa özel sektörde de oldukça geniş bir çalışma alanları vardır ancak devlet onlar için her zaman daha iyidir.

İş Ara

İş Arayan Girişi

İlan Yayınla

Firma Girişi