isbul.net

Şehir Planlama Bölümü

Şehir Planlama Bölümü Nedir?

Türkiye'de ilk olarak 1961 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan şehir planlama bölümü temel olarak şehirlerin ve yerleşim yerlerinin düzenli bir şekilde planlanması, şehirlerin doğa ve çevre ile uyumlu olması, çevre ile dost ve ekolojik anlamda geri dönüşümün mümkün olduğu şehirler ve bölgeler inşa edilmesi gibi görev ve sorumluluklar içeren bir meslek dalıdır.

Şehir planlama bölümünü tercih etmeyi düşünen adayların sayısal becerilerinin yanında planlama, yaratıcılık, sosyoloji, kent tarihi gibi konularda da yetkin olması gerekmektedir. Dolayısıyla şehir planlama bölümünün de okumak isteyen adayların disiplinler arası çalışmayı düşünen ve yenilikçi düşünmeyi bilen bireyler olması hem eğitim hayatında hem de gelecekte şehir plancıları için oldukça yararlı olacaktır.

Şehir Planlama Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Öğrenciler tarafından meslek yüksek okulu gibi düşünülen şehir planlama bölümü bilinenin aksine bir lisans programıdır ve normal eğitim süresi 4 senedir. 4 sene sonunda derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerden şehir plancısı unvanıyla mezun olmaktadır.

Şehir Planlama Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sayısal puan türünden öğrenci almasına rağmen şehir planlama bölümünün içerdiği dersler genellikle sözel ağırlıklıdır.

Bu dersler arasında;

 • Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş
 • İmar ve Çevre Hukuku
 • Yerleşme ve Konut Politikaları
 • Kentsel Altyapı Planlaması
 • Fiziksel Çevre Kontrolü
 • Şehir ve Çevre Mühendisliği
 • Kentsel Tasarım
 • Bölge Planlama
 • Peyzaj Planlaması ve Tasarımı
 • Kent Sosyolojisi
 • Kent Sosyolojisi

Gibi sözel ve kentsel meselelerin ağırlıkta olduğu dersler verilmektedir. Derslerden de anlaşılacağı üzere şehir planlama bölümünde kent ağırlıklı dersler yer almaktadır.

Şehir Planlama Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Lisans eğitimini tamamlayan genç şehir plancısı kişiler; kentlerin planlanması ve tasarlanması, şehirlerin çok daha verimli bir şekilde enerji tüketimi sağlaması için çeşitli projeler geliştirilmesi, kentlerin tarihine ve sosyolojisine uygun politikalar geliştirilmesi gibi konularda uzman olmakta ve bu hususlarda çalışmaktadır.

Şehir Planlama Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Gerekli eğitimi tamamlamış ve alanında uzmanlaşmış şehir plancıları; belediyeler, valilikler ve bakanlıklar olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışma şanslarının yanı sıra özel mimarlık ve tasarım ofislerinde, akıllı evler ve siteler üzerine çalışan gayrimenkul şirketlerinde ve alan ile ilgili diğer özel şirketlerde çalışma seçeneğine sahiptir. Ayrıca ekolojik ve akıllı siteler ve evler inşa eden inşaat şirketleri bünyesinde de şehir planlamacıları çalışmaktadır.

İş Ara

İş Arayan Girişi

İlan Yayınla

Firma Girişi