isbul.net

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü Nedir?

Hızla büyüyen tarımsal endüstri, ekonomik uygulamaları ve karlı olmayı zorunlu hale getirdi. Bu nedenle de tarım ekonomisi bölümü, sektördeki bu boşluğu tamamlayacak personelin yetiştirilmesini sağlıyor. Bölüm mezunları, sektörde doğan bu ihtiyaçtan dolayı, daha fazla iş bulma imkanına sahip oluyorlar.

Tarım Ekonomisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Zorunlu stajlara sahip olan tarım ekonomisi bölümü, ziraat fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi vermektedir.

Tarım Ekonomisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarım endüstrisinin sürekli büyümesi ile tarım ekonomisi bölümü de tercihlerde üst sıralara yerleşti.

Bölümde dönemsel bazda verilen dersler şunlardır;

 • Birinci yarıyıl dersleri: Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, botanik, çevre yönetimi, kimya, matematik, meteoroloji, mikroekonomi, temel bilgi teknolojileri kullanımı, Türk dili, yabancı dil (İngilizce) ve zooloji
 • İkinci yarıyıl dersleri: Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ekonomistler için matematik, istatistik, makroekonomi, sosyal güvenlik ve iş hukuku, tarım tarihi ve deontolojisi, temel bilgisayar bilimleri, toprak bilgisi, ekonomistler için matematik, Türk dili ile yabancı dil (İngilizce).
 • Üçüncü yarıyıl dersleri: bağcılık ve meyvecilik, bitki koruma, gıda bilimi ve teknolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama ile zooteknik.
 • Dördüncü yarıyıl dersleri: gübrelemenin temel ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği, para ve bankacılık, peyzaj mimarlığına giriş, sebzecilik, tarım ekonomisi, tarım sigortaları ve tarla bitkileri.
 • Beşinci yarıyıl dersleri: doğal kaynak ve çevre ekonomisi, finansal yönetim, genel işletmecilik, kooperatifçilik, pazarlama yönetimi, tarım ekonomisi istatistiği ile tarımsal işletme yönetimi.
 • Altıncı yarıyıl dersleri: ekonometri, işletme planlaması, staj, tarım ekonomisinde bilgisayar kullanımı, tarımsal örgütler, tarım ekonomisi istatistiği, tarım ve gıda politikaları ile tarım ve gıda ürünleri pazarlaması.
 • Yedinci yarıyıl dersleri: araştırma ve sunum teknikleri, gıda ekonomisi ve işletmeciliği, kırsal sosyoloji, tarımsal girdi sanayi ekonomisi ve işletmeciliği ile yatırım projeleri hazırlama tekniği.
 • Sekizinci yarıyıl dersleri: muhasebe, tarım hukuku, tarımsal değer biçme ve bilirkişilik ile tarımsal yayım ve iletişim.
 • Zorunlu derslerin yanı sıra, gereken kredinin tamamlanması için, seçmeli derslerden de ders programına eklenmesi gerekiyor. Bu derslerden bazıları şunlardır;
 • Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılığında zirai zararlılar(bitki koruma)
 • Topraklı ve topraksız ortamlarda fide üretimi ve serada topraksız tarım
 • Yağlı tohumların depolanması, standardizasyonu ve teknolojisi(tarla bitkileri)
 • Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılığında zirai zararlılar
 • Endüstri bitkileri ıslahında özel yöntemler
 • Seçmeli dersler, kredi tamamlama yanında, mesleki bilgilerin arttırılmasında da önemli rol oynamaktadır.


Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olan öğrencilerin temel görevi, tarım endüstrisinde en az masrafla, en yüksek verimin elde edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle de gerekli planların hazırlanması ile ürünün pazarlanmasına kadar olan süreçlerde etkili bir görev yapmaktadırlar.

Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tarım ekonomisi bölümünü bitirenler ziraat odalarında, tarım şirketlerinde, tarım kredi kooperatiflerinde ve gıda firmalarında iş imkanı bulabilirler.

İş Ara

İş Arayan Girişi

İlan Yayınla

Firma Girişi