isbul.net
Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SÖZLEŞME

ÖN BİLGİ FORMU

1.     SATIŞA SUNANIN BİLGİLERİ:

Unvanı     : GEZER GRUP İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK      

                  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

     Adres       : Şirinevler Mah.Fetih 1.Sok. No:1-3 Daire:6 Bahçelievler/İSTANBUL

     Telefon    : (0212) 452 16 04

     E-mail      : info.isbul.net

 

ALICI (“İş Ortağı”) İşbul.net ile arasında Mesafeli Üyelik Sözleşmesi akdedilmiş gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

2.     VERİLECEK HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

İşbu sözleşmenin konusu, İşbul.net’in internet sitesi üzerinden İş Ortağının siparişini verdiği ve aşağıdaki belirtilen nitelikleri ve satış bedelini haiz hizmetin satışını ve Sözleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Hizmet, İş Ortağının belirtilen şartlar dahilinde ihtiyacı olan iş gücünün temini amacıyla İşbul.net internet sitesi üzerinden iş ilanı verilmesi ve aday veri tabanına ulaşılmasına ilişkindir.

 

3.     VERİLECEK HİZMETİN KAPSAMI:

 

3.1.  Hizmetin süresi, bedeli, çeşidi ve miktarı, İşbul.net internet sitesi üzerinde ve aşağıdaki belirtildiği gibidir. İş Ortağı tarafından aşağıdaki bilgiler onaylanmıştır.

 

#paket-icerigi#

 

 

3.2.  Hizmet, İş Ortağı tarafından iptal edilmediği ve İş Ortağının Sözleşme’ye aykırılığı olmadığı müddetçe, bu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen süre boyunca verilmeye devam edecektir.

 

4.     SÖZLEŞME BEDELİ:

 

4.1.  Sözleşme bedeli, KDV dahil #tutar# TL'dir.

4.2.  Ücretin, sözleşmeye konu hizmetin verilmesinden önce ödenmesi zorunludur. İş Ortağı ödeme yapılmadan hizmetin verilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.  Sözleşme bedeli, İşbul.net internet sitesi üzerinden banka kartı / kredi kartı ile yapılacaktır.

4.4.  Sözleşme bedelinin, İşbul.net’e herhangi bir sebeple aktarılmaması veya aktarılamaması durumunda, İşbul.net’in sözleşme konusu hizmeti verme yükümlülüğü yoktur.

4.5.  İş Ortağı, İşbul.net’e ait internet sitesinden Sözleşme konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmet hakkında gerekli tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.     BEDEL İADESİ ve CAYMA HAKKI:

 

5.1.  İş Ortağı Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın hizmete konu ilanı 365 gün içerisinde İşbul.net sitesi üzerinde yayınlanmamışsa, iş ortağı bedelin iadesini talep edebilir.

5.2.  Sözleşmenin ifası elektronik ortamda ve anında gerçekleşmektedir. Niteliği gereği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Yönetmelik 8. Maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesi uyarınca da İş Ortağı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır ve bedelin, İş Ortağına iadesi mümkün değildir.

 

6.     SÖZLEŞME TARİHİ VE YÜRÜRLÜK:

 

İşbu sözleşme #tarih# tarihinde düzenlenmiştir. İşbu Mesafeli Sözleşme İş Ortağı’nın, hizmet bedelini kredi kartı yada EFT/Havele ile  ödeme yaptığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin devamı süresince yürürlükte kalır. Mesafeli Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde Taraflarca hiçbir bildirime gerek kalmaksızın işbu Sözleşme de kendiliğinden sona erer.

İş Ara

İş Arayan Girişi

İlan Yayınla

Firma Girişi